Hãy chung tay ủng hô nạn nhân chất độc màu da cam bằng cách vào trang web www.dongcavicongly.com
gửi lừi cầu nguyện và ký tên ủng hộ