Em đang nuôi một chú cưỡng con(cưỡng bông) nhưng không biết làm sao để nó nói được ?Bác nào có cách nào bày em với?Em đợi tin của các bác nhé!!