Em đang nuôi một chú cưỡng con (cưỡng bông) nhưng không biết làm sao để chú có thể nói?Bác nào có cách thì giúp em với nhé!!!!!!!!!!!!!!1