Đây là con Kim Long cáy của đệ,nó khoảng 25cm

Mặt mày thì bặm trợn mà chết nhát vô cùng
Thumb resize.
Toàn thân,khoảng 25cm,đang dùng nước lá bàng nên trông nó vàng chóe như 18k
Thumb resize.