Sáng nay tự dưng trên miệng cá mình có nổi lên một vòng tròn trắng quang mép, có phải bị nấm không. Mong các pác cho thuốc để chữa. cám ơn các pác rất nhiều