Em vừa mới làm hồ xong 120*50*60 xài bộ lọc 3 ngăn thoát nước ở ngăn thứ 3 .Xin hỏi các bác rằng ngoài bông lọc thì em còn phải để cái gì nữa ạ .Nếu em chỉ để bông lọc thì có chỗ để VSHI PHÁT triển không ạ.Nếu em rải nền sỏi thì có sợ là chất thải lắng xuống không lên dc 0.