cho hỏi rồng đỏ cỡ 3 ngón còn lên đầu kô và có thể bự cỡ nào???????
sorry chụp bằng phone nên hơi mờ.hihihi

cá hơi xấu nhưng cũng share với các bạn.hihi