Tối thứ 4 tuần sau mình đi ra Nha Trang, nghe nói cũng có mấy bác ABV ở ngoài đó, có gửi gắm cây cá chi ko, mình mang ra hộ cho. săn tiện giao lưu lun hehehehe