bột AZOO có màu đỏ,nâu không có HSD phải không các bác