Mình có 1 con khỉ mà kô lột nhưng bù lại mắt trắng và đầu bự . Ai có sủpem hay khỉ đỏ mái thì liên hệ với tui nha