xin cho hỏi nick của tôi vì sao kô có nút cám ơn bài viết trước đây vẫn bình thưòng nhưng sao mấy ngày nay kô có,xin cho tôi biết lý do vì sao?