anh em cho mình hỏi mình nuôi 1 chú vẹt thuộc khá dạn người chung với 1 chú vẹt bổi liệu cả 2 có bị nhát như nhau không ???