cá em bị đi phân trắng thành cục,bỏ ăn nhiều ngày ! em đã chữa = thuốc metronidazol 2 ngày ! em xin hỏi làm sao để biết cá đã hết bịnh?