Em mới làm 1 bể. Nhưng càng ngày càng xấu đi.
-Do thời tiết nóng ??????
-Do chất nền
-Do ánh sáng
Nhưng hôm qua em phát hiện được 3 con sâu làm kén trong bụi Thanh điệp các ngọn bị gẫy gập. Mong các bậc tiền bối chỉ bảo và kê đơn giùm em .Rất cảm ơn