Năm nay các thành viên chơi thủy sinh nếu có ai quan tâm tới việc gởi hình hồ dự thi AGA International Aquascaping Contest 2007 thì xem link này nhé
http://showcase.aquatic-gardeners.org/2007.cgi
Chúc thành công