các anh ơi sao năm nay sơn ca thay lông sơm thế nhỉ.em đi mấy chợ(chợ mơ,hàng da,bưởi)mà ko tìm đươc con sơn ca nào căng.họ bảo bắt đầu thay lông rôi.chim của em ở nhà dạo nay cung lười hót.hay chung cũng thay lông