Thân chào tất cả mọi người,
Mình đang muốn học hỏi thêm về một số loài cá cảnh nhập nội, nhưng mình không biết hỏi ai cả. Thông qua diễn đàn, hỏi tất cả mọi người, ai có thể giúp mình hoặc giới thiệu cho mình tài liệu nào nói về các loài cá nhập nội vào Việt Nam để làm cá cảnh không?
Xin chân thành cảm ơn trước
Đồng