Mất anh ,chị nào có kinh nghiệm chỉ giúp em cách phân biệt gới tính cá phượng hoàng với.
Thanks Các anh Trước!