các cô bác nào từng nuôi san hô qua chỉ mình với, san hô sọ có loại màu hơi xanh thì vẩn nở như màu hồng thì mình thấy nó nở đuợc 1 tuần rồi teo lại không nở dài ra ,thuờng thì san hô nuôi trong hồ của các bạn có bị vậy không xin giúp mình với