cho em hoi mấy pác nha ?
bộ Co2 mua bao nhiu vậy ? , tại em là dân mới biết chơi hồ TS nên giờ mấy pác chỉ giáo?