Cá bác thử ra chỗ hàng da xem có cá hm cái đấy chỉ 50k 1 em thui