Các Anh cho em hỏi về công đoạn trộn những hỗn hợp lá khô, đá, cỏ khô bằng bọt nhựa tổng hợp polyurethane và cách lắp đặt các thiết bị trong bể .
các anh có thể hướng dẫn rõ công đoạn ấy được không ????????
Em xin cảm ơn trước !!!!