em ko biết làm sao để ép một bày cá xiêm .khoảng 100 con.phải cần những điều kiện gì.và mong mấy bác chỉ cách ép.