em chao các bác!
chu khuyên nhà em đang bi rụng lông
các bác giúp em với. tiện đây các bác cho em hỏi chim khuyên thay lông vào khoang tháng mấy ạ????
.
em râtttttttttttt cám ơn...