Search trtên You Tuble thấy có quá nhiều video clip về cá rồng
http://www.youtube.com/results?searc...arch&v=&page=3
Riêng trại xianleng thử cũng thấy có đến 20 đoạn video
http://www.youtube.com/results?searc...&search=Search

Một con 2 đầu: