nhà em nuôi con cá mái loai các tường em cho nó ăn giống như cá trống hả các anh.