Con ba đuôi của em bị xù vẩy, chảy nhờn (làm đục hồ nước). Không biết giờ phải làm sao nữa! Em đã cách ly nhưng chưa biết phải làm gì tiếp theo. Mong các anh mau giúp đỡ. (Nếu hướng dẫn chi tiết càng tốt) Thanks!!!!