Chiều hôm qua đi làm về mua chùn chỉ cho cá ăn, ngồi ngắm giật hết cả mình vì thấy mấy e cá vàng của mình có những chấm đỏ ở trên vây và trên lưng không biết là bị bệnh gì? . Mình cũng đã cho muối vào rồi nhưng sáng nay dậy vẫn không thấy có đâu hiệu tốt đẹp, không biết phải chữa thế nào? mong mọi người chỉ giúp! Thanks!!!!!!!!!!!!