Mình có nghe người bạn nói đối với những con cá lưỡng tính (cá đã 4 ngón trở lên mà vẫn chưa phân biệt trống mái được).
Có thể dùng ngón tay đế ấn nhẹ chổ gần bộ phận sinh dục. Nếu vòi nó bắn ra nước thì là cá trống còn ngược lại thì là mái
Không biết phương páhp này có đúng không.
Xin các bác chỉ giáo giúp.
Thanks!