hôm nay em qua anh quang khuyên chơi anh có cho mấy đôi tép anh hỏi em có bít dương sỉ châu á ko?trời từ trước giờ em chỉ nge có dương sỉ châu fi chứ chưa nge dương sỉ châu á bao giờ đâu anh bảo anh lên bác hòa yên phụ bác bảo nhà lợi yến nhập về toàn dương sỉ châu á có ai bít dương sỉ châu á chỉ em với có hìng pót lên càng tốt