Mình đang nhân giống mấy cái cây thủy sinh, nuôi thử 2 hồ kiếng và 1 hồ xi-măng.
Chừng 2 tháng sau, toàn bộ cây trong hồ kiếng đều bị đen đen vành lá, có vẻ héo, phát triển không tốt dù mình đã bón phân đây đủ . Còn trong hồ xi măng thì cây vẫn tươi tốt, không có biểu hiện bệnh tật gì hết trong khi mình chỉ trồng tạm bằng đất sét ( Loại đất sét khô lụm ngoài ruộng )
Vậy theo các bạn đất sét có thể thay phân nền được không ? Hay có thể dùng nó tiếp cho phân nền ? Vì mình thấy các loại phân nền mắc quá à... giúp mình nhé !