Xin chào các bác trên diễn đàn đầy sôi động
Tôi cũng vừa mới làm 1 cái bể để trồng cây với kích thước là: 1,5x0x6x0.75m và có trồng 1 số cây
Tuy nhiên được khoảng 2 tháng thì có hiện tượng như sau:
- Luân thảo: ban đầu phát triển rất nhanh, đẹp sau đó bị đen thân rồi lụi dần
- Cỏ : phát triển rất chậm, có hiện tượng úa vàng
- Chân trâu: ko phát triển mà lụi ngay
Chỉ có mỗi Tiêu thảo, Rubi và Day là sống bình thường.
Rất mong các giáo sư sớm chỉ giáo để em có phương án sơ cứu.