mình thấy mấy con betta đẹp quá muốn mua 1 con thả vào hồ nuôi chung với mấy con cá dĩa có được không mấy bác?