Em có làm 1 bể thủy sinh đầu tay: 110x50x60, 3 Bóng PhiLip Daylight bật 9 tiếng/ngày, Lọc tràn, nền cao 6cm với 2cm dưới là nền tự trộn theo 1 bài tron 4rum, bình Co2 tự chế = bột mì Đường dung tích 2 lít.
Các anh chị thấy có thiếu sót gì ko ? tại sao cây TS nhà em có vài cây lại bị Cháy lá, mép lá bị đen, có vài cây trông như dập úa. trong khi các cây khác thì hoàn toàn bình thường? Mong chỉ bảo em sớm