Các bạn cho mình hỏi ở HN thì ra đâu để giao lưu Mi,Chào mào vậy??