Lúc trước chị GC có một bài nói về cây này và nay em thực hiện lời hứa sẽ post bài dịch về loại này. Bài này dịch từ quyển Complete Guide to Indoor Plants của NXB Reader's Digest, từ trang 163 đến 166.

Vì bài dài post mãi không được nên em post dạng hình và một link cho file pdf kèm theo Có gì chưa chính xác mong mọi người góp ý thêm
Link download file pdf