Thành thật xin lỗi anh duongnguyen vì dùng cá của anh để test bởi vì em chưa có cá đẹp mà con của anh lại quá đẹp. Em thử post hình thui ko có ý gì cả. Một lần nữa xin lỗi anh.
IMG]http://i201.photobucket.com/albums/aa150/huy820810/rs05thi9it.jpg[/IMG]