thức ăn cho cá Xo(cho cá la hán ăn) bao nhiu 1 hộp vậy các bác !
thanks