mình đang tìm cá hồng yến (mún) để về dọn dẹp đám rêu mà mấy tiệm cá không biết là cá nào toàn chỉ vô mấy co hạt lựu ko !ko biết ở đâu có nữa!pe wa!