Mình muốn tự làm thức ăn cho cá, các bạn nào biết chổ mua tảo và thạch agar chỉ cho mình với. thanks nhiều