Cho mình hỏi có phải cá có hiện tượng dọn ổ là cá sắp đẻ phải không ? Và khi ép thì cá đực phải bự hơn cá cái sao , chúng ngang ngữa nhau không được à ? Nếu không thì có cách nào để ép hai con ngang ngữa với nhaukhông vì mình không có cá đực bự hơn cá mái.