mấy bác cho em hòi cá la hán lớn khoang mấy ngón hay mấy tháng thì đẻ đc zay mấy pac.