em thấy cây này khá đẹp và mún hỏi mấy pác tên cây và có cho vào bể ts đc hok.cám ơn mấy pác trc nha