Không rõ phải sùi da không? tại vì thấy người con cá nó có mấy mảnh da bị tróc ra, nhìn thương lắm, thấy mấy anh nói là hễ bị bệnh ngoài da thì cứ muối mà phang vào hồ, nhưng em không rõ là bao nhiêu muối cả, hồ của em là 80x40, hiện giờ nồng độ trong hồ là khoảng 1%, định tăng lên khoảng 2%, không biết được không nhỉ?