Em có upload clip em muốn post lên mạng, vấn đề là làm sao để post vào 4rum nhà mình đây????Xin các bác júp em với..
Các 4rum khác việc này rất dễ dàng nhưng sao trong 4rum nhà mình phức tạp wá.HELP ME?????