có anh em nào biết trang tải nhạc nước ngoài không chỉ dùm em với ,và trong sạch chút đừng có vi rút hay bệnh hoạn gì nha ,cảm ơn nhiều trước nha .