- Máy Weipo SA-2011 thì phải dùng máy bơm công suất bao nhiêu thì thích hợp.
- Chủ hàng khuyến cáo dùng máy bơm Atman AT-306 công suất 35W, 2000l/h, 2m.
- Mình muốn sử dụng máy LifeTech AT-3500 công suất 49W, 2000l/h; 2,3m liệu có tốt hay không?