Mình đã vào google đánh:thuốc trị bệnh cá là tìm được tất cả những gì con cá bệnh cần.Các bạn vào thử xem nhưng nhớ là kết hợp với kinh nghiệm thì trị bệnh cá tốt hơn.Cảm ơn.