Cây này không biết tên tiếng việt có phải là Đàn Thảo không. Mới đầu cữ tưởng là tiêu rồi vì mới vừa trồng xong là phải đi HN công tác mấy ngày về đến nhà nhình thấy thì hỡi ơi vì lá non không thấy mọc còn lá cũ thì đen thui, sau đó phải vội vàng thay nước ngay và mấy ngày liên tục, còn bây giờ nhình thấy cây thì biết ngay cây đã khỏe rồi.

Còn tấm hình này cây ở giữa không biết tên tiêng việt, cũng tưởng là DIE rồi bây giờ chỉ còn lại một cây thôi.