Con la hán của em bị trắng vây, mất châu, mất chữ, mất màu. Em đã thả thuốc chống nấm nhưng không ăn thua. Bác nào biết mách nước cho em với. thank nhiu!